Tarix kursi

Sotsiologiyada tadqiqot usullari

Sotsiologiyada tadqiqot usullari

Tadqiqot masalalari va omillari

Tadqiqot turlari

Izlanish usullari

Izlanishlar

Tadqiqot mavzulari

Uzunlamasına tadqiqotlar

Tarkibiy intervyular

Tuzilmaydigan intervyular

Feminizm va tuzilmagan intervyular

Tuzilmali so'rovnomalar

Tuzilmaydigan so'rovnomalar

Ishtirokchilarni kuzatish

Pozitivizm

Pozitivizmga qarshi kurash

Yorliqlash

Rasmiy statistika

Namuna olish

Ikkilamchi manbalar

Aholini ro'yxatga olish

Ommaviy axborot vositalari

Media tarkibiy tahlil

List of site sources >>>